Kambo journey

Bij cliënten die te maken hebben met een slecht functionerend immuunsysteem of een duidelijk verzwakt, en daardoor vervuild energielichaam hebben, kan worden overwogen om een aantal Kambô sessies in... Read More